Řadu ostravských IT konferencí již 28. listopadu 2018 doplní první setkání DATA SCIENCE GROUP OSTRAVA, který nabídne skvělou příležitost k výměně zkušeností profesionálů, nadšenců, studentů a firem v oblasti data science. Od 17:30 se v prostorách auly Vysoké školy báňské pětice profesionálů ve svých prezentacích zaměří na témata jako jsou např. data science aplikace, tvorba chat botů, hejnová inteligence a analýza big data prostřednictvím komplexních sítí. Kromě zmíněných vzdělávacích bloků konference nabídne také široký časoprostor na setkání a networking všeho druhu.

Hlavní motivací naší iniciativy je vybudovat a podpořit data science komunitu v Ostravě, která bude společně růst a rozvíjet se. Při pravidelných setkáních ns DSGO-workshopech plánujeme probírat novinky v oblasti a také prohlubovat praktické dovednosti o zažitých věcech. V neposlední řadě tím také nabídneme prostor univerzitám a firmám, aby mohly prezentovat své zajímavé projekty a získat tak přímý feedback od profesinonálů, cenné rady a možnosti další spolupráce.

DSGO má poměrně široký tematický záběr, proto i témata setkání budou různorodá (big data, machine learning, statistics, project management, AI apod.). Kromě konferencí a vzdělávacích workshopů také do budoucna plánujeme organizování soukromch ale i veřejných DSGO-hackatonů.