Resource adapter

Norbert Krankilla norbert_krankilla na kb.cz
Pátek Červen 13 09:31:57 CEST 2008


Zdravicko,

napisal som si JCA outbound resource adapter. Ten funguje: vytvori sa
konekcia, pouzije sa, a nakoniec sa zatvori.
Mam vsak problem zrejme s integraciou na aplikacny server. 
Metoda matchManagedConnections je volana len poprve, od tej chvile kazdy
poziadavok o konekciu vytvara novy objekt ManagedConnection. Po 10
volaniach (velkost poolu) system upadne na timeout pri ziskavani dalsej
konekcie.

Ma niekto napad podla coho sa aplikacny server rozhoduje, kde by mohla
byt chyba ukryta?

N.K.

 
 
Tento e-mail je urcen pouze pro jeho adresata/adresaty a muze obsahovat duverne informace, jejichz ochrana muze byt vyzadovana pravnimi predpisy.
Jestlize jste zpravu obdrzel(a) omylem, neprodlene informujte jejiho odesilatele a tuto zpravu, jeji prilohy a pripadne kopie ihned vymazte. Jakakoli forma uziti, zverejneni, reprodukce, kopirovani, distribuce a sireni teto zpravy je v takovem pripade zakazana.
Komercni banka, a.s., neodpovida za mozne skody zpusobene neuplnym prenosem, moznou modifikaci ci zpozdenim teto zpravy behem prenosu od odesilatele k adresatovi.


This e-mail transmission is intended solely for the ordinary user of the e-mail address to which it was addressed. It may contain legally privileged and/or confidential information. 
If you have received this e-mail in error or are not an intended recipient please inform the sender with-out delay and delete this e-mail, attachments and possible copies immediately. The unauthorised use, disclosure, distribution and/or copying of this e-mail or any information it contains is prohibited. 
Komercni banka, a. s., does not accept liability for any damage caused by incomplete transmission, possible modification or delay of this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://amaio.cz/pipermail/konference/attachments/20080613/f53efa63/attachment.htm>


Další informace o konferenci Konference